Opatření v souvilosti s COVID-19

Vážení zákazníci, v zájmu ochrany zdraví nás všech jsme přijali hygienická opatření v bezkontaktním prostoru. Ujišťujeme Vás, že kromě běžného denního úklidu probíhá také dezinfekce prostor a míst kterých se lidé obvykle dotýkají. Reagujeme na aktuální situaci

Vstupte do POST-BOX.CZ

Připravte si přidělené přístupové jméno a heslo. Vstupte  Nemáte přístupové údaje? Kontaktujte nás se žádostí o heslo: STONE LOGISTIC CENTRE, s.r.o. Přívozní 1054/2 170 00 Praha 7 Tel. 246 086 426 E-mail: sekretariat2@post-box.cz

Non-stop POST-BOX point

Našim klientům vycházíme vstříc, proto jsme otevřeli POST-BOX point. Co to je POST-BOX point? POST-BOX point je chráněné místo pro smluvní klienty služby VašeSídlo.Cz a Místo-podnikání.Cz . Přístup 24 hodin / 7 dní v týdnu. Zde si

Místo podnikání

Hledáte místo – adresu sídla – místa podnikání? Místo podnikání je termín z Živnostenského zákona. Uvádí se ve vztahu k fyzické osobě podnikateli OSVČ. Adresa místa podnikání je kontaktní adresou pro úřady. Je uvedena v živnostenském rejstříku

Vítejte na POST-BOX.CZ

Vítejte na stránkách POST-BOX.CZ Na této stránce se scházejí uživatelé služeb VašeSídlo.Cz, Místo-podnikání.Cz a Trvalý-Pobyt.Cz. Účelem návštěvy této stránky je vstup do zákaznického rozhraní a zobrazení naskenované pošty doručené na fyzickou adresu výše uvedených služeb.