Vážení zákazníci, v zájmu ochrany zdraví nás všech jsme přijali hygienická opatření v bezkontaktním prostoru. Ujišťujeme Vás, že kromě běžného denního úklidu probíhá také dezinfekce prostor a míst kterých se lidé obvykle dotýkají. Reagujeme na aktuální situaci